RNDr. Zdena Bartošová, CSc.

RNDr. Zdena Bartošová, CSc.
13. komnata ženského tela

Žena chce byť krásna a zdravá. Má však svoje nielen slabé ale aj silné stránky.  O niektorých možno nevie, lebo sú ukryté hlboko v jej génoch – trinástej komnate jej tela. Majú zostať dvere tejto komnaty navždy zamknuté? Alebo opäť raz zvíťazí ženská zvedavosť a odvaha?  Čo jej môže priniesť nazretie do tejto komnaty? Možno strach, obavy ale určite aj kompas a silu na cestu ako sa stať zodpovednou za svoj vlastný život. Každá žena môže naplniť svoj potenciál a premôcť draka…

Vyštudovala molekulárnu biológiu a genetiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1987 pôsobila na Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied, kde skúmala genetické príčiny predispozície k nádorovým ochoreniam. Spolupracovala s mnohými zahraničnými pracoviskami a absolvovala dlhodobé vedecké stáže v USA, Holandsku a Švajčiarsku. Zaslúžila sa o transfer moderných genetických technológií na Slovensko a je považovaná za priekopníčku molekulárno-genetickej diagnostiky HNPCC a PJS na Slovensku. Za úspechy v 5. Rámcovom programe Európskej Únie jej bolo udelené ocenenie v akcii Vedec roka 2002. Publikovala a oponovala vedecké práce v domácich a zahraničných biologickomedicínskych odborných časopisoch. Školila doktorandov, prednášala na vedeckých a lekárskych konferenciách a intenzívne spolupracovala s lekármi. Od roku 2009 pôsobila v zdravotníctve na OÚSA na Oddelení lekárskej genetiky, kde sa venovala molekulárno-genetickej diagnostike.
V roku 2016 založila privátne poradenstvo RNDr. Zdena Bartošová, CSc.-genIN. Poskytuje analýzy a
interpretácie genetických dát z komerčných genetických testov určených priamo zákazníkom. Výstupom je optimalizácia výživy, pohybu a životosprávy ako aj podpora prevencie a minimalizácia rizík rôznych chronických ochorení na základe individuálnych genetických daností jedinca podľa nových poznatkov vedy a medicíny.