Renáta Taligová

Renáta Taligová
Cesta ženskými emóciami

Pre nás ženy sú emócie zdrojom energie a životným nábojom. Pomáhajú nám v rozhodovaní, pri výbere partnera, ukazujú nám, či kráčame správnym smerom. Niekedy sú naším kompasom, niekedy vetrom do plachiet a niekedy aj kotvou, pre ktorú sa nedokážeme pohnúť z miesta (neraz z miesta, na ktoré nepatríme a nie sme tam šťastné). Emočné stopy minulosti, zrkadlenie rodičov, nesprávne stotožnenie, znepokojujúce myšlienky, tlak na výkon, nepripustenie možnosti zlyhania, nepochopenie, neprijatie, ťažké životné situácie a dlhodobý stres – to všetko sú elementy vírusu, ktoré nás oberajú o našu duševnú imunitu.  Odolnosť voči chrípke a iným ochoreniam získavame zaočkovaním alebo prijímaním vitamínov, ktoré nás chránia.  Čo však robíme pre našu emočnú imunitu?   Áno, správne 😉 Prídeme na konferenciu Umenie byť ženou, kde získame jednorazové očkovanie a odchádzame zdravšie, spokojnejšie a šťastnejšie. Ako sa však chrániť dlhodobo, nepodliehať tlaku, psychicky či fyzicky sa nerútiť, prekonať bolesť zo straty či zrady a zvládať aj nepriaznivé okolnosti, ktoré nás postretnú?  Takejto nadstavbovej vlastnosti sa v psychológii hovorí REZILIENCIA  – a nie, nie je vrodená. Je potrebné si ju v sebe aktívne a cielene budovať. Ak to dokážete, stanete sa pozorovateľkou vlastných myšlienok a pocitov, dokážete identifikovať, čo potrebujete, čo chcete a na čom vám skutočne záleží. Schopnosť spracovať nepríjemné pocity vám pomôže napredovať.  Spoločne si ukážeme, ako si ju v sebe postupne vybudovať tak, aby sme si vedeli (tak žensky, labužnícky) vychutnávať celé spektrum našich emócií, no zároveň ich prijať a mať pod kontrolou. A ja sa na túto našu cestu emóciami 24.4. nesmierne teším!

Kto som?

Lektorka, motivátorka, pedagogička,

kariérna poradkyňa,

predsedníčka ženského spolku Živena

Vždy ma fascinoval svet ženskej spriaznenosti, rafinovanosti, charizmy, vnútornej sily  a archetypálnej múdrosti. Vo svojej práci sa s potešením zameriavam na osobnostný, ale aj kariérny rast svojich klientiek (i klientov) metódou otvárania ich prirodzeného potenciálu a silou vnútornej motivácie. Pomáham im budovať zdravé sebavedomie, odolnosť voči stresu a emočnú vyrovnanosť. Učím ich vytvárať silný prvý dojem, kultivovať a využívať ich jedinečnú reč tela, otvárať ich myseľ novým možnostiam a prijímať samé seba s prednosťami i roztomilými chybami.

www.cestakuspechur.sk