Monika Hodasová

Monika Hodasová
Ako žiť vedomý a zrelý vzťah sám so sebou a svojimi najbližšími

Častokrát žijeme v disharmonických partnerských vzťahoch, hnevajú nás naši rodičia či kolegovia. Hlavným dôvodom je, že zabúdame na ten najdôležitejší vzťah v našom živote – vzťah k sebe samému. Žijeme v sebaklame, nedovoľujeme si nasledovať svoje túžby, veľakrát ani nevieme, čo vlastne chceme. Ako sa to prejavuje v našich životoch, ako to vplýva na naše okolie a najmä čo s tým môžeme robiť, si povieme na prednáške.

Kto je Monika?

Monika pôsobí ako sprievodkyňa žien, ako terapeutka tela a duše. Jej vlastné zdravotné problémy ju pred mnohými rokmi priviedli na túto cestu. Dnes inšpiruje ľudí, ako žiť vedomejší a naplnenejší život. Učí ich, ako sa odpútať od nezdravých vzorcov správania, od potlačených emócií, od vlastných hier ega. Taktiež otvára témy, ktoré bývajú častokrát tabu, ako je vedomá sexualita a intimita. V svojej praxi spája viaceré prístupy a k ľudskému telu pristupuje vždy celostne. Robí semináre, prednáša, publikuje, no takisto pracuje s ľuďmi individuálne.

www.cestapoznania.sk