Zuzana Pavelová

Zuzana Pavelová
Co se v knihách o výchově dítěte nedozvíte

„Každé dítě je jako ostatní děti, jako některé děti i jako žádné jiné dítě!“ Zajímalo by Vás se zamyslet nad otázkami výchovy dnešních dětí? Čtete knihy o výchově, … a ono to nefunguje? Hledáte informace na sociálních sítích? Nasloucháte zkušenostem svých kamarádek? Jsem žena, matka, manželka, kamarádka, speciální pedagog, která celý život přemýšlí také o tom, proč je na světě, jaké poslání má. Jak být spokojenou ženou, šťastnou matkou, dobrou manželkou? Myslíte, že je možné, aby se toto podařilo? Každá matka chce, aby jednoho dne jeho dítě bylo schopné samostatného života, bylo schopno udržovat vztahy s jinými lidmi, aby mohlo úspěšně pracovat, případně správně posuzovat a kontrolovat vlastní pocity. K tomu potřebuje psychické funkce jako je odolnost vůči stresu, pocit sebevědomí, postoj k práci, schopnost podat výkon i vytvořit si představu o světě. Naučit se pozorovat svět kolem sebe, vnímat jej a interpretovat svoje postavení v něm, tzn. chápat samo sebe jako součást společenství. Seznámím vás s úskalími vývoje a výchovy dětí v současné době, o kterých se v knihách nepíše. Představím vám velmi krátké, ale za to velmi důležité období života dítěte, které má zásadní vliv na jeho rodinu, výchovu a celý proces učení.

Mgr. Zuzana Pavelová

Pracuji jako speciální pedagog, celý život se věnuji výchově a vzdělávání dětí s různými obtížemi v psychomotorickém vývoji. Celé dětství jsem se potýkala s problémy v učení s obtížemi v sebepojetím a bez sebeúcty. Po narození svých dětí jsem vše chtěla změnit. Proto celý život pozoruji svět kolem sebe a vnímám, proč jsme takoví, jací jsme, máme své dokonalosti a žijeme ve vztazích, které nás ovlivňují.

Pracuji ve speciálně pedagogickém centru a pedagogicko-psychologické poradně, kde provádím speciálně pedagogickou diagnostiku a terapii dětí. Pomáhám při výchově dětí, rodičů a vztahům mezi nimi. Dále pracuji jako metodik speciálně pedagogických center pro Národní ústav pro vzdělání ČR. 25 let přednáším odborné pedagogické a rodičovské veřejnosti po celé České republice.