Martina Vagačová

Martina Vagačová
Rodinná harmónia alebo ako motivovať deti k spolupráci?

My rodičia, máme každodenne v rukách možnosť nastaviť atmosféru v rodine, ale aj ovplyvňovať detský život. Môžeme byť pre deti veľkou inšpiráciou, podporou a radosťou. Všetko záleží najmä na tom, či sa rozhodneme deťom dôverovať, chápať ich a sprevádzať. Ako sa to dá zvládať pri každodennom zhone? Ako efektívne riešiť aj náročné situácie počas  dňa? Práve vnímavý rodič rozumie, že začať sa dá hlavne u seba. Ak vieme skontrolovať a ovládať seba, dokážeme potom vytvoriť spojenie a dôverný vzťah s dieťaťom. Výsledkom je, že nás ochotne nasleduje a spolupracuje. Na tejto prezentácii sa zameriame na triádu kľúčových zručností, ktoré tvoria priaznivú atmosféru spojenia a spolupráce. Budeme hovoriť o emočnej regulácii, sebapodpore a následného prenechania vlastníctva problému na dieťa. 

Martina Vagačová, výchovná poradkyňa a lektorka Efektívneho rodičovstva

Venuje sa vzdelávaniu (https://efektivne-rodicovstvo.sk/)  a individuálnemu poradenstvu (https://martina.vagacova.sk/) vo výchove. Už viac ako 10 rokov pracuje predovšetkým s rodičmi, ale aj inými ľuďmi, ktorým ležia na srdci vzťahy dospelých a detí. Vytvára priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah medzi rodičom a dieťaťom . Popritom nezabúda aj na budovanie kvalitných partnerských vzťahov ako základu pre priaznivé rodinné prostredie. Vychádza z adlerovských princípov individuálnej psychológie, konkrétne cez program Efektívneho rodičovstva. Ide o overený koncept výchovy s dlhoročnou tradíciou, ktorý zmenil vzťahy a život tisícok rodín po celom svete.

“Rodičovstvo vnímam ako cestu. Táto so sebou prináša pocity veľkej radosti a naplnenia, ale aj frustrácie a vyčerpania. Som rada, že môžem ponúknuť pomocnú ruku”.