Lenka Urban

Lenka Urban
5 jazyků lásky - jak si udržet lásku ve vztahu.

Říká se, že ve vztahu nejvíce zraňuje neopětovaná láska. Já myslím, že daleko více zraňuje, když někoho milujete a dáváte mu to najevo, jak nejlépe dokážete a on stejně vaše projevy lásky nevidí. To může být pro obě strany frustrující. Každý máme potřebu lásky, potřebu přijetí. Jen každý z nás má jiný způsob, jak ji naplnit. Když potřeba lásky a přijetí není naplněna, člověk má tendence být podrážděný až agresivní nebo naopak smutný, stažený do sebe. A tak se vytváří bludný kruh nedorozumění s pocitem nenaplněné lásky. Ať už svou náklonnost projevíme slovem, činem nebo vyjádřením emocí, vždy jde o určitý způsob komunikace. Abychom mohli správně komunikovat, potřebujeme umět jazyk. Jazyk srdce – jazyk lásky. Může se totiž stát, že váš životní partner nebo vaše děti, nebo vaši rodiče mluví jiným jazykem lásky, než vy sami. To pak dochází k různým nedorozuměním a zklamáním z nenaplněných očekávání. Přijďte zjistit, jakým jazykem lásky mluví vaše srdce a naučit se projevovat lásku jazykem vašeho partnera. Ukážu vám, jak může pochopení odlišností v přijímání a dávání lásky jakýkoliv vztah uvolnit a obohatit.

Pomáhám lidem pohnout se z místa a porozumět souvislostem v jejich životě.

Jsem průvodkyní na cestě za sebepoznáním a podporovatelkou citlivého přístupu v komunikaci.

Ukazuji lidem, jak se přes pochopení vlastního prožívání spojit s prožíváním druhého a vést upřímné, obohacující rozhovory, naplněné vzájemným porozuměním.

Vedu semináře pro veřejnost i firmy zaměřené na komunikaci a práci s myslí.

Jsem autorkou eBooku Ta, která si rozumí.