Diana Fabianová

Diana Fabianová
dokumentaristka a cestovatelka

Diana Fabiánová je dokumentaristka, cestovateľka, mama, ale hlavne šťastná bytosť. Jej prvý dlhometrážny dokument o menštruácii s nazvom Mesiac v Nás, precestoval celý svet, stal sa súčasťou vzdelávacieho systému v USA, bol preložený do množstva cudzích jazykov vrátane čínštiny a arabštiny a získal ceny na medzinárodných filmových festivaloch. Momentálne dokončila jeho humorno-edukačnú verziu pre deti s názvom Mesiačiky. Diana sa zaujíma hlavne o ženské témy. Spytuje veci, ktoré pokladáme za dané. Vo svojich filmoch nachádza nové súvislosti a odkrýva mnohokrát neuvedomelé, no hlboko vryté predsudky. Okrem Mesiačikov pripravuje dva ďalšie dokumenty. Jeden skúma vplyv prenatálneho obdobia a pôrodu na vývoj dieťaťa. Druhý film sa venuje otázke nevery v rôznych kultúrnych prostrediach.